Νευρολογία

O ρόλος της μικρονευρογραφίας στην εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην κλινική πράξη

O ρόλος της μικρονευρογραφίας στην εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην κλινική πράξη*

Εισαγωγή στην ανοσολογία

Το ανοσιακό σύστημα στην σημερινή του μορφή αποτελείτο προϊόν της αιώνιας πάλης μεταξύ των ταχέως εξελισσόμενων παθογόνων και ενός βραδύτερα αναπτυσσόμενου ανθρώπινου οργανισμού. Τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος εγκαταστάθηκαν ως λειτουργικές μονάδες ανοσοεπιτήρησης, σε κάθε σύστημα του ανθρώπινου σώματος και ομαδοποιήθηκαν σε ευέλικτα, αλληλοεπιδρώντα κυτταρικά σύνολα με τεράστια ικανότητα αντίληψης του «έξω κόσμου» και των…

Ο ρόλος των προηγμένων μεθόδων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των όγκων του εγκεφάλου

Την τελευταία 15ετία οι προηγμένες τεχνικές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δεδομένα που αντανακλούν απόψεις της φυσιολογίας και της μικροαρχιτεκτονικής δομής των ιστών ενδιαφέροντος, άρχισαν να εφαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται ευρέως και όχι μόνο στα ακαδημαϊκά κέντρα για την αξιολόγηση των όγκων του εγκεφάλου στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η βιοανάδραση (biofeedback) στην κλινική πράξη.

Δ. ΓΟΥΛΕΣ1, Κ. ΜΠΑΛΑΚΑΤΟΥΝΗΣ2, Α. ΑΓΓΟΥΛΕΣ3 1. Ρευματολόγος, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ, 2. Φυσικοθεραπευτής, 3. Ορθοπαιδικός χειρουργός Το παρόν άρθρο γίνεται σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση της μεθόδου βιοανάδρασης ή βιολογικής ανατροφοδότησης(biofeedback).Ορίζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές λειτουργίας της μεθόδου,οιενδείξεις καθώς καιτα διάφορα είδη βιοανάδρασης τα οποία εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική πράξη. Τέλος,στο β΄μέρος γίνεταιεπιλογή καικριτική βιβλιογραφική…