Γαστρεντερολογία

The miR-200 family in ovarian cancer

Abstract Ovarian cancer (OC) is the most lethal gynecological malignancy. Its insidious nature, manifesting with little to no symptoms until the disease progresses to metastasis, along with a wide diversity of histological subtypes and corresponding clinical behavior, poses significant therapeutic challenges. The genetic profiling of this aggressive tumor and its subtypes has led to the…

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα

Επιδημιολογία ηπατίτιδων B και C στην Ελλάδα

Εισαγωγή στην ανοσολογία

Το ανοσιακό σύστημα στην σημερινή του μορφή αποτελείτο προϊόν της αιώνιας πάλης μεταξύ των ταχέως εξελισσόμενων παθογόνων και ενός βραδύτερα αναπτυσσόμενου ανθρώπινου οργανισμού. Τα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος εγκαταστάθηκαν ως λειτουργικές μονάδες ανοσοεπιτήρησης, σε κάθε σύστημα του ανθρώπινου σώματος και ομαδοποιήθηκαν σε ευέλικτα, αλληλοεπιδρώντα κυτταρικά σύνολα με τεράστια ικανότητα αντίληψης του «έξω κόσμου» και των…

Ανίχνευση Kυκλοφορούντων Kαρκινικών Kυττάρων (ΚΚΚ) με την τεχνική multiplex PCR

Η ανίχνευση της ύπαρξης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών που πάσχουν από καρκίνο είναι η πλέον σύγρονος μέθοδος ανάλυσης της μικρομεταστατικής νόσου που συσχετίζεται με τον υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση μελλοντικά αιματογενών μεταστάσεων σε ασθενείς με αρνητικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο μεταστάσεων με τις πλέον σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (CT-scan, MRI, Bone Scan, etc) .