Αιματολογία

Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα

Οι κρυοσφαιριναιμικές αγγειΐτιδες (CV) αποτελούν ανοσοσυμπλεγματικές αγγειΐτιδες, οι οποίες προσβάλλουν κυρίως μικρά (Jennette JC et al, 1994) και, λιγότερο συχνά, μέσου ή ακόμα και μεγάλου μεγέθους, αγγεία και είναι αποτέλεσμα της κρυοσφαιριναιμίας.

Μακροαγγειοπαθητικές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη: Συσχέτιση της ταχύτητας μετάδοσης του κύματος σφυγμού στην αορτή με κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους.

Α΄ βραβείο συνεδρίου Λιαράκος Αλέξανδρος-Λεωνίδας , Προπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Τεντολούρης Αναστάσιος, Προπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών Τεντολούρης Νικόλαος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  1)Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 2)Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών   Λέξεις-Κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης, Μακροαγγειοπάθεια, Καρδιοαγγειακές επιπλοκές, Αθηροσκλήρυνση, Ταχύτητα μετάδοσης κύματος σφυγμού, Κλινικές μελέτες   Περίληψη στα Αγγλικά:…

Ανίχνευση Kυκλοφορούντων Kαρκινικών Kυττάρων (ΚΚΚ) με την τεχνική multiplex PCR

Η ανίχνευση της ύπαρξης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα ασθενών που πάσχουν από καρκίνο είναι η πλέον σύγρονος μέθοδος ανάλυσης της μικρομεταστατικής νόσου που συσχετίζεται με τον υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση μελλοντικά αιματογενών μεταστάσεων σε ασθενείς με αρνητικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο μεταστάσεων με τις πλέον σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους (CT-scan, MRI, Bone Scan, etc) .

Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων

Το Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων (ΣΑΦ) είναι μια κατάσταση αυτοάνοσης θρομβοφιλίας διαμεσολαβούμενη από αυτοαντισώματα κατευθυνόμενα έναντι πρωτεϊνών του πλάσματος που δεσμεύουν φωσφολιπίδια, κυρίως έναντι της β2 Γλυκοπρωτεΐνης Ι (β2-glycoprotein I, β2GPI)- μίας απολιποπρωτεΐνης του πλάσματος- και της προθρομβίνης (prothrombin, PT). Μία υποομάδα των αντισωμάτων αυτών, αποκαλούμενη “Αντιπηκτικό του Λύκου” (Lupus Anticoagulant, LA), επιμηκύνουν τους χρόνους πήξεως in…