Γενική ιατρική

Πρόοδοι στην επιστήμη και η συμβολή τους στην Ιατρική

Φιλοσοφία της έρευνας Η έρευνα ξεκινάει από την αρχή της ανθρωπότητας και σχετίζεται με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Από αυτό φαίνεται ότι η έρευνα αποτελεί ανθρώπινη ανάγκη και αυτή καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως: από την ανάγκη να λύσει ο άνθρωπος βασικά προβλήματα της ζωής του και από την αδυναμία να δεχτεί «λογικά» κενά ο «επεξεργαστής»…

Πτώση των ηλικιωμένων

Η αποτελεσματική πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους αποτελεί στόχο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που επιτυγχάνεται με την έγκαιρη αξιολόγηση και την εξατομικευμένη παρέμβαση

O ρόλος της μικρονευρογραφίας στην εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην κλινική πράξη

O ρόλος της μικρονευρογραφίας στην εκτίμηση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην κλινική πράξη*