Αρχική Επαγγελματικά Θέμα: Νομοσχέδιο για Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Θέμα: Νομοσχέδιο για Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

από editor

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των αποφάσεων, που ομόφωνα ελήφθησαν από τους εκπροσώπους των Ιατρικών Ενώσεων, οι οποίες παρευρέθηκαν στη σύσκεψη που έλαβε χώρα στα γραφεία του ΙΣΑ την 13/12/2017, σας καλούμε να καταθέσετε στον ΙΣΑ εντός 14 ημερών εγγράφως τις απόψεις – προτάσεις σας  αναφορικά αφενός στην πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση εποπτικού φορέα για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και αφετέρου στη λειτουργία και στον τρόπο διοίκησης των επιστημονικών ιατρικών εταιριών.  Παρακαλούμε θερμά, όπως τηρήσετε την ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι έγγραφες προτάσεις σας να τεθούν εγκαίρως υπ’ όψιν της Ειδικής Επιτροπής, η οποία συστήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρευρισκομένων στη σύσκεψη Ιατρικών Ενώσεων. Η Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε έγκριτα μέλη της ιατρικής μας κοινότητας και συγκεκριμένα τους

  1. Θεοδόσιο Δόσιο, Χειρουργό Θώρακος, Ομότιμο Καθηγητή,
  2. Γεώργιο Χριστοδούλου, Νευρολόγο – Ψυχίατρο, Καθηγητή, Επίτιμο Πρόεδρο Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας,
  3. Σταμάτη Παπαδάκη, Ορθοπαιδικό, Διευθυντή ΕΣΥ, Αντιπρόεδρο Α’ Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας,
  4. Στέφανο Φούσα, Καρδιολόγο, Διευθυντή ΕΣΥ, τ. Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,
  5. Μαρία Κουτελού, Πυρηνική Ιατρό, Ελευθεροεπαγγελματία, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης.

Η Ειδική Επιτροπή θα συντάξει Πόρισμα, το οποίο θα καταθέσει προς το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το οποίο θα τεθεί ενώπιον σας, προκειμένου ακολούθως να κατατεθεί τελική πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ έκρινε ομόφωνα στη συνεδρίαση τους της 14/12/2017 ότι, οι Επιστημονικές Ενώσεις όχι μόνο δεν πρέπει να αποδυναμωθούν και να φιμωθούν, αλλά αντίθετα πρέπει να αναλάβουν επίσημα και θεσμικά ουσιαστικό ρόλο στην απονομή της ιατρικής ειδικότητας και στο πρόγραμμα της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης που ήδη εδώ και πολλά χρόνια διεκπεραιώνουν κατ’ αποκλειστικότητα.

Αναμένουμε τις έγγραφες απόψεις σας, προκειμένου να ενεργήσουμε για την προάσπιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και την αποτροπή της κατάλυσης της αυτοτέλειας των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Σωματείων τόσο των ιατρικών ειδικοτήτων κορμού όσο και των πολυθεματικών ιατρικών ενώσεων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.

                                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                   ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                                            Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει