Αρχική Επαγγελματικά Διατύπωση επιφύλαξης για τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ

Διατύπωση επιφύλαξης για τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ

από editor

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση-πρόταση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, την οποία υιοθετούμε πλήρως, επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, προτείνουμε στα μέλη μας τη σύνταξη και κοινοποίηση επί αποδείξει στον ΕΦΚΑ της παρακάτω δήλωσης επιφύλαξης:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο Δηλών»

Όπως είναι γνωστό ο ΙΣΑ κατέθεσε ήδη αίτηση για την ακύρωση της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και θα συνεχίσει να μάχεται με κάθε τρόπο κατά της εφαρμογής του νόμου αυτού.

                                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                         ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                              Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει