ΚΕΕΛΠΝΟ-Έκθεση Επιδιμιολογικής επιτήρησης, Ελονοσία στην Ελλάδα, έτος 2016