Φορολογικά

Φορολογικές Υποχρεώσεις Οκτωβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/10 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής. 26/10 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/9 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis εντός 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. 26/9 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Αυγούστου

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/8 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis εντός 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. 16/8 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα (ΕΕ, ΟΕ) τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία. 26/8…

Νέος τρόπος υπολογισμού εισφορών εργοδοτών – επιχειρήσεων

13 Ιουνίου 2016 Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών (ΙΚΑ, κλπ.) Σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα με την δραστηριότητά της, το μέγεθος των εγκαταστάσεων που κάνει χρήση, το ωράριο λειτουργίας της, τα έσοδά της, τις αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών της ειδικότητες, την γεωγραφική θέση της επιχείρησης, καθώς και τον υπολογισμό της τυχόν εισφοράς προσωπικής εργασίας…

Φορο-λογιστικές Υποχρεώσεις Ιουνίου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 26/6 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 30/6 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα,…

Φορο-λογιστικά Μαΐου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΜΑΪΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 26/5 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 31/5 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα,…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/4 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής 26/4 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και…