Φορολογικά

Φορολογικές Υποχρεώσεις Μαρτίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/3 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής 27/3 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και…

Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέτοχος σε ΑΕ που δε συμμετέχει στο ΔΣ πληρώνει κανονικά ασφαλιστικές εισφορές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγεται σε εισφορές ΕΦΚΑ για τα μερίσματα που λαμβάνει. Τα μερίσματα βάσει της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ υπάγονται στο αρ.39 του Ν 4387/16 και υπολογίζονται εισφορές επί της διανομής τους με ποσοστό 26,95%. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τους αλιείς που απασχολούν προσωπικό ,…

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, κλπ. (ΕΦΚΑ). Και τώρα τι;

Έως τώρα το κόστος ασφαλιστικών εισφορών, σε ΟΑΕΕ κλπ. ασφαλιστικά ταμεία, για την ασφάλιση εταίρων ή φυσικών προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, ήταν κάτι το δεδομένο και σταθερό. Ο υπολογισμός των εισφορών γινόταν σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις οι οποίες προ- έκυπταν από τα έτη ασφάλισής, στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα. Από 1/1/2017, τα πάντα…

Διατύπωση επιφύλαξης για τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση-πρόταση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, την οποία υιοθετούμε πλήρως, επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, προτείνουμε στα μέλη μας τη σύνταξη και κοινοποίηση επί αποδείξει στον ΕΦΚΑ της παρακάτω δήλωσης επιφύλαξης: «Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.…

Η προσαύξηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017

Για τον υπολογισμό των προστίμων των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 11* της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. Ν.4152/2013 το ετήσιο επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλ. 8%) υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2013,…

Σχετικά με υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα

Μετά από συνεχή ερωτήματα των μελών του Ι.Σ.Α. θέλουμε να ενημερώσουμε όσων αφορά την υποχρεωτική χρήση POS από τους γιατρούς τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016 οι δικαιούχοι πληρωμής στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής, εντός ορισμένης…

Παράλληλη ασφάλιση ιατρών ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και στρατιωτικών ιατρών

Οι παραπάνω γιατροί (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από 1/1/2017 θα καταβάλλουν υποχρεωτικά, με την ιδιότητά τους του μισθωτού, μία ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του ν.4387/2016 για τους εμμίσθους ασφαλισμένους. Οι κρατήσεις εργαζομένου, οι οποίες ανέρχονται στο 6,67%, θα…

Συμμετοχή ασθενών στα φάρμακα λόγω απώλειας του ΕΚΑΣ

Προς: 1. ΕΟΠΥΥ Υπ’ όψιν υπεύθυνης φαρμάκου κ. Λίτσα Παναγιώτας 2.ΗΔΙΚΑ 3.Ασφαλιστικά Ταμεία Κοιν. 1.Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα 2.Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Πολάκη Παύλο                                                            …