Φορολογικά

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων Νοέμβρίου 2013

 Θέματα Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) – Υποβολή Προσωρινών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ (παρακρατήσεις φόρου) – Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού (από την επιστημονική ομάδα της Doskaris & Partners group)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΟΣΚΑΡΗΣ&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Θέματα Υποβολή Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α – ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ – Πίνακας συμφωνητικών-συμβάσεων — Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών (τιμολόγια) — Αγορά ενσήμων  – Πίνακες Προσωπικού – Διαδικασίες Προσλήψεων – Απολύσεων

Φοροτεχνική Ενημέρωση για ΑΠΔ και Ασφάλιση Συγγενών

1.         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ – Α’& Β’ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού ασφαλίζονται με το ίδιο ποσοστό εισφορών που ισχύει για κάθε άλλο εργαζόμενο, (δηλαδή με 43,96% και όχι με 33,65% που ίσχυε έως 30/04/2012). Επισημαίνουμε ότι οι συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού μπορούν να…