Αρχική Επαγγελματικά ΠΦΣ: Παράνομη η λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων

ΠΦΣ: Παράνομη η λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων

από editor

Το καυτό ζήτημα της λειτουργίας “υποκαταστημάτων” φαρμακείων από ένα φαρμακοποιό επαναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθυνόμενος προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, ενημερώνοντας παράλληλα τον ΕΟΠΥΥ και τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών και στέλνοντας το μήνυμα, ότι με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία και ανοίγει η Κερκόπορτα για τη λειτουργία αλυσίδων!

Σύμφωνα με την επιστολή του Π.Φ.Σ., ο Σύλλογος “έχει επανειλημμένως εκφράσει τη σφοδρή αντίθεσή του στο σύνολο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), ιδία δε της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υποπαραγράφου ΣΤ1, που παρέχει τη δυνατότητα σε ένα φαρμακοποιό να κατέχει πια, πλέον της μίας άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.”

Και συνεχίζει: “Η διάταξη περί απεριορίστου αριθμού αδειών ίδρυσης φαρμακείου ευθέως παραβιάζει τον σκοπό του νομοθέτη, καθώς αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας καταχρηστική άσκηση δικαιώματος,θέτει δε σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού φαρμακείου υπό την διεύθυνση του αυτού φαρμακοποιού είναι δυνατόν να προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και δημιουργίας ολιγοπωλίων, σε ένα χώρο που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει δεχθεί ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα φαρμακεία –πόσω μάλλον ο αθέμιτος– θέτει άνευ άλλου σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία.

Για το λόγο αυτό, ο Π.Φ.Σ. έχει επανειλημμένως ζητήσει την κατάργηση της εν λόγω διατάξεως και την επαναφορά της διατάξεως του άρθρου 8 του Ν. 5607/1932. Έχουμε πολλάκις αναφέρει ότι λόγω της προχειρότητας, με την οποία νομοθετήθηκε το σύνολο των διατάξεων του Ν. 4254/2014 που αφορούν τα φαρμακεία, έχουν ανακύψει πλείστα όσα προβλήματα κατά την εφαρμογή τους. Έτσι, έχουν αναφερθεί στον Π.Φ.Σ. περιπτώσεις που φαρμακοποιός, ο οποίος έχει λάβει επιπλέον της μίας άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, λειτουργεί παρανόμως το δεύτερο (ή τρίτο κλπ.) φαρμακείο ως υποκατάστημα του πρώτου φαρμακείου, δηλώνοντας το δεύτερο (ή τρίτο κλπ) φαρμακείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως υποκατάστημα και κάνοντας χρήση του ιδίου ΑΦΜ και για τα δύο (ή τρία κλπ) φαρμακεία.

Σε καμία διάταξη της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων. Ως είναι γνωστό, τα περί λειτουργίας των φαρμακείων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, η οποία ανήκει εις το Διοικητικό Δίκαιο, καθώς έχουν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, οι δε διατάξεις της είναι κανόνες Δημοσίας Τάξεως και κατά συνέπεια εφαρμόζονται αναγκαστικώς επί όλων των ατόμων, τα οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο αυτών. Δεν χωρεί λοιπόν αναλογική ή διασταλτική εφαρμογή των διατάξεων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, συνεπώς ό,τι δεν προβλέπεται ρητώς, απαγορεύεται.

Τόσο οι χορηγούμενες από τη Διοίκηση και δη την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείων, όσο και οι πάσης άλλης φύσεως άδειες, αποτελούν πράξεις διοικητικού δικαίου και έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, δημιουργούσες δικαιώματα και υποχρεώσεις, και είναι απόλυτα προσωποπαγείς, δηλαδή είναι στενά συνδεδεμένες με το πρόσωπο του συγκεκριμένου αδειούχου φαρμακοποιού. Κάθε δε σχετική απόφαση της Διοίκησης είναι αυτοτελής πράξη, μη συναρτώμενη ή επηρεαζόμενη από όρους ή συμφωνίες.

Δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 3402/2005 επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας μόνο παραρτημάτων φαρμακείων στις ρητά αναφερόμενες στο ως άνω άρθρο περιπτώσεις και περιοχές, όπου υφίστατο έλλειψη φαρμακείων. Έτσι, ορίζεται συγκεκριμένως ότι:
«1. Στα νησιά Τήλο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Χάλκη και Λειψούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, επιτρέπεται, εφόσον δεν λειτουργούν φαρμακεία, η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου και στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου αντίστοιχα, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α’). Τα ως άνω παραρτήματα λειτουργούν υπό τη διεύθυνση φαρμακοποιών που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στη Δωδεκάνησο και στη Χίο αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επεκταθεί η δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας εφόσον συντρέχουν οι αυτοί λόγοι.»

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση της δυνατότητας λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατόπιν των ανωτέρω κείμενων διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων φαρμακείων αντίκειται στο Νόμο, και συνεπώς η Διοίκηση οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τυχόν σχετικές εγκρίσεις.”

Κλείνοντας ο Π.Φ.Σ. εφιστά την προσοχή των Φαρμακευτικών Συλλόγων στο ως άνω μείζον ζήτημα, “καλώντας τους να επιλαμβάνονται άμεσα στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, καθώς η εν λόγω πρακτική ενδέχεται να αποτελέσει την Κερκόπορτα για την είσοδο και λειτουργία αλυσίδων φαρμακείων”.

Δείτε εδώ, το έγγραφο του ΠΦΣ

Πηγή: http://www.onmed.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει