Αρχική Επαγγελματικά Φρένο στις πρόσθετες επιβαρύνσεις για ψηφιακές εξετάσεις βάζει το ΥΥΚΑ

Φρένο στις πρόσθετες επιβαρύνσεις για ψηφιακές εξετάσεις βάζει το ΥΥΚΑ

από editor

Τέλος στην πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων για τις διαγνωστικές εξετάσεις “υψηλής καινοτομίας” επιχειρεί να βάλει ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος με απόφαση που εξέδωσε προ ημερών καταργεί σχετικό εδάφιο Υπουργικής Απόφασης του Μ.Βορίδη, στην οποία αναφερόταν η φράση: “Επίσης δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες”.

Μπροστά στην απόφαση αυτή, δεν είναι λίγες οι φωνές πάντως που εκφράζουν ανησυχίες πως η απόφαση του υπουργού αντί να φέρει ελάφρυνση στις τσέπες των ασφαλισμένων θα τους αναγκάσει τελικά είτε να πραγματοποιούν μόνο αναλογικές μαστογραφίες, είτε να τις πληρώνουν εξ’ ολοκλήρου καθώς στο κρατικό τιμολόγιο προς το παρόν δεν υπάρχει κοστολόγησηούτε η ψηφιοποιημένη αναλογική εξέταση ούτε η ψηφιακή εξέταση.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθμό Γ3γ/28034 (ΦΕΚ 1021/Β’/3-6-2015) Απόφαση του Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή, καταργήθηκε το εδάφιο 22 του άρθρου 3 της αριθ. Υ9α/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Απόφασης της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, όπως είχε τροποποιηθεί με την αριθ. 113385 (ΦΕΚ 35/Β/2015) Υπουργική Απόφαση, στο οποίο δινόταν η ευχέρεια είσπραξης επιπλέον συμμετοχών από τους ασφαλισμένους όταν πραγματοποιούσαν κάποιες ψηφιακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το ΥΥΚΑ, το συγκεκριμένο εδάφιο είχε σαφή περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας, κάτι το οποίο έδινε και την ευκαιρία σε κάποιους παρόχους να χρεώνουν επιπλέον τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Έτσι, με την απόφαση Κουρουμπλή επιχειρείται η “συμμετοχή” του ασφαλισμένου στις παρακλινικές εξετάσεις να είναι σαφώς προσδιορισμένη (άρθρο 8, Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΦΕΚ 3054/Β’/2012), καθοριζόμενη στο 15% της αξίας του Κρατικού Τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης.

Από την άλλη πλευρά πάντως ασφαλισμένοι και πάροχοι δηλώνουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα απόφαση, η οποία όπως λένε μπορεί να δείχνει να ευνοεί τους ασθενείς, αλλά ελλοχεύει τον κίνδυνο να… σβήσει από τις επιλογές  των ασφαλισμένων τις νέες, καινοτόμες τεχνολογίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει