Αρχική Επαγγελματικά Φορολογικές – Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2019

Φορολογικές – Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Νοεμβρίου 2019

από editor
 • Έως 01/11, η καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών
  Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τους υπόχρεους της
  ομάδας Β’, (Υ.Α. 67343/Φ.Ε.Κ. Β’2443/20-06-2019).
 • Έως 29/11, η καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών
  Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τους υπόχρεους της
  ομάδας Γ’, (Υ.Α. 67343/Φ.Ε.Κ. Β’2443/20-06-2019). Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. πατήστε
  εδώ.
 • Έως 29/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού
  Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης Φ.Μ.Υ. του προσωπικού μας που
  παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.
 • Έως 29/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού
  Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών
  Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα
  Σεπτέμβριο 2019.
 • Έως 29/11 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω
  Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών
  Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), το μήνα
  Σεπτέμβριο 2019.
 • Έως 29/11 η απόδοση των εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Οκτωβρίου 2019.
 • Έως 29/11 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Οκτωβρίου 2019.

Πηγή: Europalso

Μπορεί επίσης να σας αρέσει