Αρχική Επαγγελματικά Υπ. Υγείας: Ερμηνευτική Εγκύκλιος για Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

Υπ. Υγείας: Ερμηνευτική Εγκύκλιος για Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή

από editor

Υπ. Υγείας: Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινίσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ.»

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει