Αρχική Επαγγελματικά Συνδρομή Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2018

Συνδρομή Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2018

από editor

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι γιατροί προκειμένου να ασκούν νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα, υποχρεούνται  μέχρι 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους να υποβάλλουν δήλωση περί της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρεια του ΙΣΑ καταβάλλοντας την ετήσια εισφορά τους  και  παραλαμβάνοντας  ανανεωμένο δελτίο ιατρικής ταυτότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στις συνεδριάσεις της 13/10/2011, 5/12/2013 και 3/4/2014 και μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΙΣΑ,  καθόρισε  την ετήσια  εισφορά του ΙΣΑ, ως εξής:

Μείωση 65%  στους  γιατρούς κατά την πρώτη πενταετία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  και διαμόρφωση της εισφοράς  στο ποσόν των 45 €.

Μείωση  32%  στους γιατρούς κατά την δεύτερη πενταετία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  και διαμόρφωση της εισφοράς στο ποσόν των  68 €.

Μείωση  7% στους υπόλοιπους γιατρούς που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα πέραν της δεκαετίας και διαμόρφωση της εισφοράς στο ποσόν των 85 €.

Σημειώνεται ότι στα προαναφερθέντα ποσά περιλαμβάνεται η συνδρομή του Π.Ι.Σ. που ανέρχεται στο ποσόν των 20 € και στην οποία  ο ΙΣΑ δεν έχει από το νόμο το δικαίωμα να τροποποιήσει.

 Οι παραπάνω εισφορές εάν καταβληθούν εκπρόθεσμα δηλαδή μετά την 28η Φεβρουαρίου λαμβάνουν προσαυξήσεις  (άρθρ. 14 του Ν.Δ. 3895/58) της τάξεως του 0,66 €, 1,00 € και 1,25 € κάθε μήνα αντίστοιχα.

Σας πληροφορούμε ότι από 1/1/2013 λειτουργεί ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής της συνδρομής μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΣΑ, στη διεύθυνση www.isathens.gr  στην κάρτα Σύλλογος και στην επιλογή Ηλεκτρονική Πληρωμή (πατήστε ΕΔΩ), στην οποία φαίνεται, εφόσον εγγραφείτε, και το τελικό ποσόν οφειλής. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό τρόπο, εντός ολίγων ημερών θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά η απόδειξη πληρωμής της συνδρομής, η ιατρική ταυτότητα μέλους και τα ιατρικά σήματα αυτοκινήτου.

Επίσης στο Ταμείο του ΙΣΑ μπορείτε να καταβάλετε την συνδρομή σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Σε περίπτωση μη επιλογής του ηλεκτρονικού τρόπου πληρωμής και συγχρόνως  αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας σας στα γραφεία του ΙΣΑ, παρακαλούμε για την συμπλήρωση και υπογραφή της επισυναπτόμενης δήλωσης (πατήστε ΕΔΩ) καθώς επίσης και της εξουσιοδότησης που υπάρχει στη δεύτερη σελίδα αυτής αυτής για τον εκπρόσωπό σας που θα την υποβάλει. Εάν υπάρχουν οφειλές από προηγούμενο έτος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του ΙΣΑ  για το ακριβές ποσόν. (εσωτερ. 107-108)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει