Αρχική Επαγγελματικά Συνάντηση Ε.ΕΛ.Ι.Α. με υπουργό Υγείας

Συνάντηση Ε.ΕΛ.Ι.Α. με υπουργό Υγείας

από editor
Συνάντηση ΕΕΛΙΑ με υπουργό Υγείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ.Ι.Α. με τον Υπουργό Υγείας, μετά από αίτημά μας. Παρόντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ.

Δίβαρης Στυλιανός – Πρόεδρος

Τζανάκης Χαράλαμπος – Γεν. Γραμματέας

Γουλές Δημήτριος – Μέλος

Δατσέρης Ιωάννης – Μέλος

Καλλιέρης Εμμανουήλ – Μέλος

Κουμάκης Κωνσταντίνος – Μέλος

Πατούλιας Ιωάννης – Μέλος

Έγινε παρουσίαση στον Υπουργό Κύριο Κικίλια, μεγάλου φάσματος των προβλημάτων που απασχολούν τον Ελευθεροεπαγγελματία Ιατρό με έμφαση στα κάτωθι:

 Κατάργηση του παράλογου και αντισυνταγματικού νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης που καταργεί το τεκμήριο αθωότητος και αφαιρεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον εναγόμενο ιατρό.

 Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, σε αμφίδρομη κατεύθυνση.

 Αμοιβές Ιατρών από Ασφαλιστικές Εταιρείες, μέσω Ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

 Καμμία χορήγηση φαρμάκου από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή Ιατρού  Εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά το ισότιμο της υπογραφής ιδιωτών Ιατρών και Ιατρών Ε.Σ.Υ.

 Δημιουργία θέσεων εργασίας νέων Ιατρών, μέσω ενεργοποίησης της υπάρχουσας νομοθεσίας.

 Πρόταση – Εισήγηση, μέσω Ε.Ε.Λ.Ι.Α, του μέλους του Δ.Σ. Ιατρού Κυρίου Εμμανουήλ Καλλιέρη, συνολικά, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η στάση του Υπουργού υπήρξε κατ’ αρχήν θετική, συμφωνήθηκε δε η δημιουργία μόνιμης επικοινωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Υπουργείου για την περαιτέρω προώθηση των αιτημάτων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Στυλιανός Δίβαρης Χαράλαμπος Τζανάκης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει