Αρχική Επαγγελματικά Προσλήψεις επικουρικών και πληρωμές προσωπικού τα θέματα των τροπολογιών που κατέθεσε το ΥΥΚΑ στο Νομοσχέδιο Κατρούγκαλου

Προσλήψεις επικουρικών και πληρωμές προσωπικού τα θέματα των τροπολογιών που κατέθεσε το ΥΥΚΑ στο Νομοσχέδιο Κατρούγκαλου

από editor

Η απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικών γιατρών στις δημόσιες δομές υγείας, αλλά και η αποζημίωση των αργιών, νυχτερινών και εξαιρεσίμων του προσωπικού στο ΕΣΥ είναι τα θέματα των δύο τροπολογιών που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή, και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, οι τροπολογίες που κατατέθηκαν την Τρίτη, 5 Μαΐου 2015 προβλέπουν:

Την απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικών γιατρών στις δημόσιες δομές υγείας. Η επιλογή θα γίνεται από λίστες ανά ειδικότητα και ανά Υ.Π.Ε. βάσει ηλεκτρονικού καταλόγου, χωρίς να χρειάζεται προκήρυξη θέσης.  Με αυτό τον τρόπο θα καλύπτονται πολύ πιο έγκαιρα τα κενά που εμφανίζονται καθημερινά στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Μετά την ψήφιση του νόμου θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση των καταλόγων επικουρικών γιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησής τους.

Επιπλέον, η τροπολογία περιλαμβάνει απλούστευση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (κατάργηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αποκλειστικά και μόνο όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, αφού έχει προηγηθεί πλήρης αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα και με τελική απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Τη ρύθμιση που αφορά στην αποζημίωση των αργιών, νυχτερινών και εξαιρεσίμων του πάσης φύσεως προσωπικού- πλην γιατρών- του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ για το 2015. Όπως εκτιμά μάλιστα το ΥΥΚΑ, με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αποπληρωμής των δεδουλευμένων υπερωριών του 2015 και για το υπόλοιπο προσωπικό του Συστήματος Υγείας.

Σε συνεργασία με: stogiatro.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει