Πληρωμή εφημεριών κέντρων υγείας στις 27/11/2015

_

 

Πηγή: Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας