Αρχική Επαγγελματικά Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος στην επιβολή ποινών με λογιστικά και όχι επιστημονικά κριτήρια

Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος στην επιβολή ποινών με λογιστικά και όχι επιστημονικά κριτήρια

από admin

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Δημήτριο Κοντό

Αθήνα, 31/8/2015

ΑΠ 5354

Θέμα: Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος στην επιβολή ποινών με λογιστικά και όχι επιστημονικά κριτήρια

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Στο από 27/8/2015 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συζητήθηκε εκτενώς η συχνή αποστολή επιστολών από τον Οργανισμό σας για την διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου από τον ΙΣΑ σε ιατρούς, οι οποίοι εκλήθησαν να παράσχουν τις απόψεις τους προς τον ΕΟΠΥΥ για το παράπτωμα της υπερσυνταγογράφησης.

Ύστερα από εμπεριστατωμένο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΙΣΑ για τις συγκεκριμένες υποθέσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι ιατροί συνταγογραφούσαν ορθώς, σύμφωνα δηλαδή με την επιστημονική τους κρίση, για την καλύτερη δυνατή θεραπεία του ασθενούς. Παρά ταύτα ανευρέθησαν περιπτώσεις στις οποίες επιβάλατε αυστηρές διοικητικές ποινές, ήτοι αφαίρεση τους δικαιώματος της συνταγογράφησης, καταλογισμό ζημίας, αλλά και διοικητικό πρόστιμο, αν και οι ιατροί, σύμφωνα με την επιστημονική μας κρίση, ορθώς συνταγογράφησαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε ότι ο ΙΣΑ τάσσεται υπέρ του εξορθολογισμού και της καταστολής της διαφθοράς, πόσω δε μάλλον σε μια τόσο πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, πλην όμως η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει και να εγγυάται το αγαθό της υγείας και να μην αδικεί όποιον ιατρό εργάζεται τιμώντας τον Όρκο του Ιπποκράτη.

Δια τούτο οφείλετε να εξαντλείτε παν επιστημονικό κριτήριο και όχι μόνο λογιστικά πρότυπα. Και για τον λόγο αυτό άλλωστε ο ΙΣΑ από μακρού έχει ζητήσει η συνταγογράφηση να στηρίζεται στην εφαρμογή των θεραπευτικών αλλά και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, τα οποία σας έχουν καταθέσει από καιρού οι επιστημονικές ιατρικές εταιρίες και οι επαγγελματικές ενώσεις.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες για τη διευθέτηση του σοβαρού αυτού προβλήματος και προτείνουμε πριν την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων να ζητάτε την άποψη της αρμόδιας ιατρικής εταιρίας , των επαγγελματικών ενώσεων αλλά και των κατά τόπων Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι διαθέτοντας την επιστημοσύνη και την τεχνογνωσία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει