Αρχική Επαγγελματικά Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος σε κάθε μεταρρύθμιση της ΠΦΥ χωρίς διάλογο με τους Ιατρικούς συλλόγους και φορείς

Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος σε κάθε μεταρρύθμιση της ΠΦΥ χωρίς διάλογο με τους Ιατρικούς συλλόγους και φορείς

από admin

της ΠΦΥ έχοντας δώσει σχετική εντολή σύνταξης πρότασης προς την επιτροπή Μπένου. Είναι όμως απορίας άξιον, γιατί και η ηγεσία αυτή δεν επιθυμεί να λάβει υπ’ όψιν της τις προτάσεις των επιτροπών που είχαν συστηθεί προγενέστερα από το Υπουργείο Υγείας (πρόταση επιτροπής Σουλιώτη, Κοντού και Task Force).

Επισημαίνεται ότι ο ΙΣΑ είχε σε βάθος μελετήσει όλες τις προτάσεις των προγενέστερων επιτροπών και είχε προτείνει να χρησιμοποιηθεί σαν βάση διαλόγου η πρόταση της επιτροπής Σουλιώτη. Η συγκεκριμένη επιτροπή Σουλιώτη είχε ζητήσει και είχε λάβει υπ’ όψιν της προτάσεις από τις επαγγελματικές ενώσεις και τους επίσημους φορείς των Ιατρών και είχε παρουσιαστεί η πρότασή της από τον Πρόεδρο της επιτροπής στο Δ.Σ. του ΙΣΑ.

Αντιθέτως η πρόσφατη επιτροπή Μπένου όχι μόνο δε ζήτησε την υποβολή προτάσεων από κανένα επίσημο φορέα των Ιατρών, αλλά αγνόησε κάθε προηγούμενο σχετικό έργο και ουδόλως επεδίωξε την ανταλλαγή απόψεων με τον ΙΣΑ και τον ΠΙΣ.

Μια καταρχήν μελέτη της πρότασης Μπένου, η οποία επισημαίνουμε ότι δεν έχει κατατεθεί προς διαβούλευση στον ΙΣΑ αλλά περιήλθε σε γνώση του ΙΣΑ μέσω των ΜΜΕ, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιχειρείται αναδρομή στο παρελθόν και σε μεθόδους που θυμίζουν συγκεντρωτικά συστήματα, με κατάργηση της ελεύθερης επιλογής ιατρού και της παροχής και αμοιβής των ιατρικών υπηρεσιών κατά πράξη και περίπτωση. Σε ένα κράτος που έχει πληθώρα ειδικών ιατρών, που σπούδασαν με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, προτείνεται ο θεσμός του «gatekeeping», προωθώντας ένα σύστημα στην ΠΦΥ με χρήση ουσιαστικά μόνο Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρων, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα και προβληματισμούς. Την ίδια στιγμή δε, οι Έλληνες ειδικοί ιατροί γίνονται ανάρπαστοι από τα συστήματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, που αρνούνταν μέχρι σήμερα να επενδύσουν στην ιατρική εξειδίκευση. Ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του.

Επίσης, στη νέα πρόταση για την ΠΦΥ φέρεται να αγνοείται και ουδεμία αναφορά γίνεται στην προσφορά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην ΠΦΥ, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με τις δημόσιες δομές, συμπληρώνοντας η μια την άλλη για το καλό του πολίτη, και τη διασφάλιση του ΕΣΥ ως υγιούς συστήματος δευτεροβάθμιας περίθαλψης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου.

Ο ΙΣΑ εξακολουθεί να θεωρεί κόκκινη γραμμή και αδιαπραγμάτευτη θέση του τη διατήρηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής ιατρού κατά πράξη και περίπτωση, τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στην ΠΦΥ όλων των πολιτών, αλλά και της διασφάλισης της ορθολογικότερης διαχείρισης ολόκληρου του ιατρικού δυναμικού της χώρας μέσα σε ένα ποιοτικό σύστημα παροχής ΠΦΥ.

Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας να προβεί σε άμεσο διάλογο με τους θεσμικούς φορείς των Ιατρών, που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να προτείνουν και να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση υγιών προτάσεων για την υγεία των πολιτών.

Η υγεία αποτελεί αγαθό που πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε κόστος και να παραμένει μακριά από πειραματισμούς και πολιτικές ιδεοληψίες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει