Αρχική Επαγγελματικά ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2015

από editor

YGEIA

Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ τριμήνου του 2015 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα ενοποιημένα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2015 και 2014, που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και clawback)  κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος  κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του  2015,  ανήλθε σε  €56,67 εκ.  σημειώνοντας μείωση 1,4%  έναντι €57,48 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα  κέρδη   προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2015 παρουσίασαν αύξηση  2,4% και  ανήλθαν  σε €6,7 εκ. έναντι κερδών €6,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ: Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα  προ  φόρων  του πρώτου τριμήνου του 2015 παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε ζημιές €-0,5 εκ. έναντι  ζημιών  €-1,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2014.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-0,4 εκ. το  πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι ζημιών €-0,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Πρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:  «Παρά τη συνεχιζόμενη παρατεταμένη αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε σημαντικές αντοχές στην λειτουργική του κερδοφορία, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή διαχείριση της κρίσης.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, παραμένουμε σταθεροί στην επιχειρησιακή στρατηγική μας στοχεύοντας στην κεφαλαιακή μας ισχυροποίηση, την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, στην δημιουργία νέων υγιών συνεργασιών καθώς επίσης και στην βελτιστοποίηση των κοστολογικών και λειτουργικών δομών του Ομίλου.

Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά για την επίτευξη του στόχου μας ήτοι το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα φροντίζουμε για την ενδυνάμωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης του Ομίλου. Με ξεκάθαρη δέσμευση, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων να εξακολουθούν να παραμένουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας  και ο  Όμιλος ΥΓΕΙΑ να παραμένει στην  υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MARFIN INVESTMENT GROUP’»

Μπορεί επίσης να σας αρέσει