Αρχική Επαγγελματικά Οι θέσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΟΤΑΜΙΟΥ για την Υγεία

Οι θέσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΟΤΑΜΙΟΥ για την Υγεία

από admin

Η μείωση του “βάρους” που πέφτει στους ώμους των ασφαλισμένων, αλλά και η ανάσχεση της λειτουργικής κατάρρευσης των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας βρίσκονται στον “πυρήνα” του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τον ευαίσθητο, και περισσότερο υποβαθμισμένο από την οικονομική κρίση, τομέα της δημόσιας περίθαλψης. Την ίδια ώρα κείμενο 15 σημείων με τις δικές του προτεραιότητες στην υγεία έχει δώσει στη δημοσιότητα ήδη και το ΠΟΤΑΜΙ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι θέσεις της ΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ (δείτε το όλο εδώ), οι πολιτικές του κόμματος θα κατευθυνθούν τόσο “στη διευκόλυνση της φροντίδας και τη μείωση των επιβαρύνσεων των πολιτών στα θέματα Υγείας όσο και στην ανάσχεση της λειτουργικής κατάρρευσης των δημόσιων δομών και στην αναδιοργάνωση του ΕΣΥ στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος υγείας”.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στην εξάλειψη, και άμεσα στον περιορισμό, των εμποδίων πρόσβασης στη φροντίδα υγείας, καθώς και στην προστασία του πληθυσμού από τις οικονομικές συνέπειες της πλημμελούς υγειονομικής φροντίδας και της κακής κατάστασης της υγείας, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των άμεσων και απευθείας πληρωμών κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας”, αναφέρεται συγκεκριμένα από το κόμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την υλοποίηση μίας σειράς δράσεων, στην οποία περιλαμβάνονται:

1. Ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στη διεπιστημονική ομάδα υγείας

2. Λειτουργική αναβάθμιση των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ

3. Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων

4. Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο

και τέλος ένα σύνολο δράσεων για  τη “δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας”.

 

Το πρόγραμμα του Ποταμιού

Τις θέσεις του για την υγεία έχει κάνει γνωστές ήδη από το περασμένο Σάββατο και το Ποτάμι. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την αιφνιδιαστική επίσκεψη του κ. Σταύρου Θεοδωράκη στο ΚΑΤ, δόθηκε στο φως κείμενο 15 σημείων με τις προτεραιότητες του κόμματος για την υγεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

Με αφορμή την αιφνιδιαστική επίσκεψη, το κόμμα προχώρησε και στη δημοσοποίηση 15 προτάσεων που αφορούν το σύστημα της Υγείας. Αναλυτικότερα:

Οι 15 προτάσεις του Ποταμιού για την Υγεία

 1. Νοσοκομεία με οργάνωση και διοίκηση που να προάγει την αποδοτική και αποτελεσματική τους λειτουργία με εξορθολογισμό των δαπανών τους μέσα από το σύγχρονο management.
 2. Νοσοκομεία ανεξάρτητα, αυτοδιοικούμενα απαλλαγμένα από την κομματοκρατία, που μετρούν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, δημοσιεύουν τα αποτελέσματα απόδοσης/αποτελέσματος ενδυναμώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των αρρώστων σε αυτά.
 3. Αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση Νοσοκομειακών μονάδων με συγχωνεύσεις, ανάδειξη της εξειδίκευσης των υπηρεσιών τους και αλληλοκάλυψη.
 4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και την Ιατρική /θεραπευτική φροντίδα του νοσοκομείου (paperless & filmless Hospital). Καθιέρωση του Ιατρικού φακέλου Ασθενούς, βελτίωση και επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.
 5. Ανασχεδιασμό της χωροταξικής κατανομής των νοσοκομείων ειδικά στην Αττική.
 6. Προγραμματισμός νέων αποκεντρωμένων μονάδων.
 7. Σύγχρονο σύστημα εφημεριών, βασισμένο στον οικογενειακό γιατρό.
 8. Διαρκή αξιολόγηση ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνολογικού προσωπικού των νοσοκομείων.
 9. Σύγχρονο, διάφανο και αποκεντρωμένο, ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών
 10. Πλήρη αναδιοργάνωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και ενίσχυση του επιστημονικού του κύρους.
 11. Εξειδικευμένα συμβούλια ανά ειδικότητα για την προαγωγή της εκπαίδευσης της αριστείας και των καλών πρακτικών στην άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής.
 12. Πλήρη αναδιοργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακόεπίπεδο.
 13. Αναδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων με βάση τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 14. Σύνδεση αμοιβών με την παραγωγικότητα, διαφάνεια, καταπολέμηση της διαφθοράς.
 15. Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα υγείας για αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους.

 

Πηγή: stogiatro.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει