Αρχική Επαγγελματικά Νέος Αναπτυξιακός Νόμος & άλλες Δράσεις

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος & άλλες Δράσεις

από admin
8d8ba894-c889-45de-a740-49aab0ab4f57
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016), καθώς και για τις προσεχείς Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ακολουθήστε τους συνδέσμους που σας ενδιαφέρουν για περισσότερες πληροφορίες:

 

 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 

Η υποβολή αιτήσεων για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2016 για τα παρακάτω καθεστώτα :

 • Γενική επιχειρηματικότητα, με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Νοεμβρίου 2016. Είδη Ενίσχυσης : Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Νοεμβρίου 2016. Είδη Ενίσχυσης : α) Φορολογική απαλλαγή, β) Επιχορήγηση έως το 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ) Επιδότηση μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

 

 • Επενδύσεις μείζονος μεγέθους, με καταληκτική ημερομηνία στις 28 Απριλίου 2017. Είδη Ενίσχυσης : Φοροαπαλλαγή, Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Δράσεις ΕΣΠΑ προς άμεση προκήρυξη (Οκτώβριος 2016)

 

 • Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ. Αφορά επιχειρήσεις ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

 

 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιδότηση 100%.

 

 • Νεοφυής επιχειρηματικότητα, επιδότηση 100%.

 

Επίσης αναμένονται έως το τέλος του έτους, οι παρακάτω Νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που θα παρέχουν έως και 100% επιδότηση και είναι:

 • Ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων. Αφορά την ίδρυση τουριστικών κατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.

 

 • Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

 

 • Δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 • Αναβάθμιση εταιρειών franchising

 

 • Αναβάθμιση επιχειρήσεων Λιανεμπορίου στους τομείς Εξοικομόμηση Ενέργειας, των Logistics,  Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

Μέχρι τέλους του έτους θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις €.

Ειδικότερα αναμένεται να προκηρυχθούν τα μέτρα:

 1. Των νέων γεωργών (σε προδημοσίευση).
 2. Της Μεταποίησης
 3. Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
 4. Τα Σχέδια Βελτίωσης,
 5. Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών.

 

Επικοινωνείτε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στην υποβολή μιας ανταγωνιστικής πρότασης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει