Αρχική Επαγγελματικά Μήνυση ΙΣΑ κατά ΤΣΑΥ

Μήνυση ΙΣΑ κατά ΤΣΑΥ

από admin
 • Θα αγωνιστούμε για να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου

Σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Α.Υ προκύπτουν από την Έκθεση Διοικητικού Διαχειριστικού Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που έγινε μετά από παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθούν υπόνοιες για την ύπαρξη τυχόν αδικημάτων των μελών της διοίκησης και των υπαλλήλων του Ταμείου. Σήμερα κατετέθη μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών και ο ΙΣΑ προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των γιατρών μελών του και για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου θα προχωρήσει σε μια σειρά περαιτέρω ενεργειών.

Ήδη αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα τα σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πόρισμα.

Ειδικότερα η Έκθεση μεταξύ των άλλων καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

 • Δεν συντάσσονται Ισολογισμοί και υπάρχει μόνο ο ισολογισμός για το έτος 2001…
 • Δεν υπάρχει αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθόσον τα ζητούμενα στοιχεία μεταβάλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Οι προϋπολογισμοί δεν είναι ρεαλιστικοί καθόσον ελλείψει των απαραίτητων λογιστικών καταστάσεων τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν αποκλίνουν σημαντικά.
 • Οι προσωρινές συντάξεις και οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα , σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος από 1-3 μήνες ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου σύνταξη χηρείας χορηγήθηκε σε διάστημα λιγότερο του μήνα ή και ακόμα την ίδια μέρα που αιτήθηκε από τη δικαιούχο ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις χορήγησης παρόμοιων συντάξεων σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών.
 • Η χρονική καθυστέρηση για την έκδοση των συντάξεων γήρατος προσεγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις τα δύο έτη… Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις χορήγησης σε σύντομα χρονικά διαστήματα π.χ. με εντολή Προέδρου. Τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των συνταξιοδοτικών φακέλων που είναι σε εκκρεμότητα (περίπου 2000)λόγω της αύξησης των αιτήσεων για σύνταξη.
 • Δεν υπάρχει έλεγχος των εργοδοτών ως προς τα στοιχεία των απασχολούμενων υγειονομικών που δηλώνουν με συνέπεια ο Φορέας να μην γνωρίζει εάν απασχολούνται υγειονομικοί χωρίς να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη γνωστοποίηση της απασχόλησής τους στο Ταμείο από τον εργοδότη.
 • Μη κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προμηθειών και γενικότερα προγραμματισμού και πολιτικής προμηθειών ακόμα και για την επαναλαμβανόμενη σε ετήσια βάση προμήθεια αναλώσιμων ή απαραίτητων ειδών για τη λειτουργία του Ταμείου.
 • Πρακτική απευθείας αναθέσεων ή διεξαγωγής μικρότερης κλίμακας διαγωνισμών εντός του ίδιου έτους σε είδη και ποσά για τα οποία θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί ενιαίος τακτικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός.
 • Πρακτική αυθαίρετων παρατάσεων ή ανανεώσεων συμβάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική μνεία ή αναφορά στην διακήρυξη ή την ίδια σύμβαση.
 • Επιλογή ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων ή μελετών χωρίς προηγούμενη διαδικασία επιλογής-αξιολόγησης ή διαγωνιστική διαδικασία…

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα αγωνιστεί για να διασφαλίσει το συμφέρον των γιατρών μελών του και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α -Τ.Σ.Α.Υ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει