Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

από admin

Ο ΙΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του ότι σε περιπτώσεις που οι υπηρεσίες δε δέχονται πιστοποιητικά υγείας και γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες ιατρούς, θα πρέπει να απευθύνεστε άμεσα στη Νομική Υπηρεσία του ΙΣΑ. Ο ΙΣΑ έχει προβεί σε σειρά διεκδικήσεων ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος για την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών αναδεικνύοντας το ζήτημα ήδη από τη τροποποίηση του Ν. 3418/2005. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Αρχικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 όριζε ότι ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Πλην όμως διαγράφηκε με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια εξαίρεση από την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών.

Ο ΙΣΑ προέβη διαχρονικά σε σειρά παρεμβάσεων για την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 3418/2005 ώστε να μην ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του άρθρου, η οποία ως άνω αναφέρεται επετεύχθη με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007. Αλλά και εν συνεχεία καθότι υπήρχε σύγχυση, υπενθυμίζαμε και παρεμβαίναμε για την εφαρμογή της ισοτιμίας της ιατρικής υπογραφής. Οι τελευταίες παρεμβάσεις του ΙΣΑ για το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Νοέμβριο του 2013 επισυνάπτονται στο παρόν.

Ενόψει των ανωτέρω καλούμε τα μέλη μας να μας γνωστοποιούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θεωρούμε θετικές τις ενέργειες και άλλων φορέων για την εφαρμογή της πάγιας θέσης του ΙΣΑ για την ισοτιμία των ιατρικών υπογραφών. Τέλος αναμένουμε τη σύμπραξη όλων για να επιτυγχάνουμε πάντα τις διεκδικήσεις μας.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                      ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει