Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΑ προς ΥΥΚΑ: Μεριμνήστε για την αναβάθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας

ΙΣΑ προς ΥΥΚΑ: Μεριμνήστε για την αναβάθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας

από admin

Προς τον Υπουργό Υγείας

κ. Ανδρέα Ξανθό

Αθήνα, 2/10/2015

Θέμα: Κύριε Υπουργέ μεριμνήστε για την αναβάθμιση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό το 2014 ψηφίστηκε ο Ν.4238/2014 που ανάγκασε τους μισούς από τους 5500 γιατρούς του Δημόσιου Πρωτοβάθμιου Συστήματος σε απόλυση. Από τους 2200 γιατρούς που βρίσκονται μέσα στο σύστημα, οι μισοί εργάζονται σε καθεστώς αβεβαιότητας καθότι παραμένουν στη θέση τους με δικαστικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα πανελλαδικά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα μόνο 4000 ιατροί οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 200 επισκέψεων ανά μήνα που συχνά εξαντλούνται το πρώτο δεκαήμερο και ο ασθενής αναγκάζεται μετά το δεκαήμερο να πληρώνει ιδιωτικά. Πρέπει δε με ιδιαίτερη έμφαση να σημειωθεί ότι πολλές δημόσιες μονάδες ήτοι το 40% έχουν κλείσει, ενώ οι περισσότερες υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα οι συνέπειες του Νόμου 4238 να έχουν πλέον αποδειχθεί καταστροφικές.

Όπως σας έχει επισημάνει τόσο ο ΙΣΑ όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ)-ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ) το ως άνω σύστημα δεν είναι δυνατό να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, αντιθέτως αποτελεί τροχοπέδη στη προσβασιμότητα του ασθενούς στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κατά καιρούς έχουν δημοσιοποιηθεί σχέδια για την αναβάθμιση του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας. Κανένα όμως δε είχε αντικειμενικά βρει τρόπο να αναβαθμίσει ποιοτικά και οικονομικά το σύστημα. Δεν νοείται όμως να σχεδιάζεται το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και οι θεσμικοί συνομιλητές να αποκλείονται.

Αιτούμαστε λοιπόν με την παρούσα όπως άμεσα α) υλοποιηθεί η σύνταξη Υγειονομικού Χάρτη, β) όπως ανοιχθούν οι συμβάσεις για όλους τους ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ κατά πράξη και περίπτωση με ελεύθερη επιλογή Ιατρού, αξιοπρεπείς αμοιβές όχι κατώτερες του κρατικού τιμολογίου και κατάργηση του απαράδεκτου Clawback , γ) όπως μεριμνήσετε για τους ιατρούς που σύμφωνα με τον Ν. 4238/2014 παρέμειναν στο ΠΕΔΥ για τους οποίους πρέπει να υπάρξει πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, έχοντας τα ίδια μισθοδοτικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τους ιατρούς του ΕΣΥ, δ) όπως πραγματοποιήσετε την προεκλογική σας δέσμευση, ώστε να επαναπροσληφθούν οι απολυθέντες ιατροί των πρώην ΙΚΑ σε προσωποπαγείς θέσεις.

Τέλος αιτούμαστε όπως επαναλειτουργήσουν οι Μονάδες των πολυϊατρείων, με όλο το προϋπάρχον αλλά και νέο ιατρικό προσωπικό και όπως καλυφτούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από την έλλειψη αναλωσίμων υλικών λόγω του μαρασμού των Μονάδων Υγείας που επήλθε από τον καταστροφικό αυτό νόμο.

Αναμένουμε την άμεση επίλυση των ως άνω αναφερθέντων ζητημάτων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει