Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΑ: Να παραμείνουν οι ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία

ΙΣΑ: Να παραμείνουν οι ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία

από editor

Οι ειδικευόμενοι πρέπει να παραμείνουν στα Νοσοκομεία για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, ζητά από την διοικήτρια του Σισμανογλείου και Αμαλία Φλέμιγκ ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γ. Πατούλης, θίγοντας το σοβαρό αυτό ζήτημα με τους ειδικευόμενους γιατρούς.  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξάμηνη παράταση των γιατρών, ο ΙΣΑ θα προβεί σε κάθε αναγκαία εξώδικη ή δικαστική ενέργεια για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και την αποτροπή κάθε περαιτέρω αυθαίρετης διοικητικής πράξης σε βάρος των ιατρών – μελών μας, όπως αναφέρει.

Στην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Πληροφορηθήκαμε από ιατρούς μέλη μας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν για ειδικότητα αρχικά στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ «Παπαδημητρίου» και ακολούθως, λόγω παύσης λειτουργίας αυτού, ως υπεράριθμοι – σε προσωποπαγείς θέσεις, στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο, ότι απορρίπτονται οι αιτήσεις που καταθέτουν με βάση τη με αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/2015 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία», για την παραμονή τους στο νοσοκομείο με εξάμηνη παράταση.

Όπως γνωρίζετε, στις 14.01.2015, εξεδόθη η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, στην παράγραφο 9 της οποίας ορίζεται μεταξύ πολλών άλλων ότι: «……β) Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, πριν τη λήξη της σύμβασης που συνάπτουν με τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για ειδίκευση, να υποβάλουν αίτηση παραμονής σε αυτά, υπογράφοντας σχετική σύμβαση παράτασης παραμονής και μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον επόμενο στη σειρά γιατρό, οπότε και διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση της παράτασης παραμονής. Η διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής είναι εξάμηνη με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά κι εφ’ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαίδευσής τους − εφ’ όσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις − μπορούν επίσης να παραμείνουν με παράταση στην οργανική τους θέση και μέχρι την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.»

Από την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση ουδεμία εξαίρεση προκύπτει για τους ιατρούς που προέρχονταν από το 1ο νοσοκομείο τέως ΙΚΑ και τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι για την εκπαίδευση τους στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο, τυχόν δε αντίθετη ερμηνεία είναι καθ’ όλα αυθαίρετη και αντίθετη στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ισότητας. Άλλωστε, μία τέτοια ερμηνεία δεν θα μπορούσε να αποτελεί παρά «τιμωρία» των συγκεκριμένων ειδικευόμενων για μία ενέργεια της πολιτείας, η οποία έλαβε χώρα χωρίς δική τους υπαιτιότητα ή συμμετοχή. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η απόρριψη από εσάς των αιτήσεων των ειδικευόμενων είναι μη νόμιμη και καταχρηστική.

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε να επανεξετάσετε κάθε σχετικό αίτημα το οποίο έχετε απορρίψει και σας ζητάμε όπως δεν απορριφθεί εφεξής καμία άλλη αίτηση ειδικευόμενου για εξάμηνη παράταση της σύμβασης του. Σε διαφορετική περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι ο ΙΣΑ θα προβεί σε κάθε αναγκαία εξώδικη ή δικαστική ενέργεια για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και την αποτροπή κάθε περαιτέρω αυθαίρετης διοικητικής πράξης σε βάρος των ιατρών – μελών μας».

 

Πηγή:

onmed.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει