Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΑ: Ισοτιμία υπογραφής ιατρικών πιστοποιητικών

ΙΣΑ: Ισοτιμία υπογραφής ιατρικών πιστοποιητικών

από admin

Προς την 1) Ελληνική Ομοσπονδία ΤαεΚβοΝτο

Οδός Δυρραχίου 70 Σεπόλια,

2) Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Κηφισίας 37 – ΟΑΚΑ Μαρούσι,

3) Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

Γ’ Σεπτεμβρίου 56 Αθήνα

Αθήνα, 10/7/2014

                                                                                                           Α.Π 45588

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά την εφαρμογή του νόμου για την ισοτιμία της υπογραφής των ιατρικών πιστοποιητικών»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε γνώση καταγγελίας μέλους του, σύμφωνα με την οποία οι ομοσπονδίες σας, δε δέχονται πιστοποιητικά υγείας και γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες ιατρούς. Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την άποψη της Νομική Υπηρεσίας του ΙΣΑ η οποία είναι η κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Αρχικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 όριζε ότι ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Πλην όμως διαγράφηκε με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.3627/2007,ΦΕΚ Α 292/24.12.2007, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια εξαίρεση από την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών.

Ενόψει των ανωτέρω οφείλετε να εφαρμόσετε τον ως άνω νόμο και να μην υπάρχει διαχωρισμός στα ιατρικά πιστοποιητικά, ανεξαρτήτως αν εκδίδονται από ελευθεροεπαγγελματία ιατρό ή ιατρό του ΕΣΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει