Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΑ: Επιβεβλημένη η έκδοση εγκυκλίου για τη συνταγογράφηση

ΙΣΑ: Επιβεβλημένη η έκδοση εγκυκλίου για τη συνταγογράφηση

από editor

Προς τον
κ. Παν. Κουρουμπλή
Υπουργό Υγείας
Αριστοτέλους 17,Αθήνα

Αθήνα 18.3.2015

 ΑΠ 2359

 

Θέμα: «Επιβεβλημένη η έκδοση εγκυκλίου για τη συνταγογράφηση»

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση έκδοση εγκυκλίου σε συμμόρφωση με το σκεπτικό και αιτιολογικό της ΣτΕ (Ολομ.) 3802/2014 προκειμένου να είναι σαφές ότι οι ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν με τη δραστική ουσία, δύνανται δε, στις περιπτώσεις εκείνες που κατά την επιστημονική τους κρίση τούτο επιβάλλεται, να υποδείξουν στον ασθενή το συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς, το οποίο θεωρούν καταλληλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο γενόσημο.

Ειδικότερα και συγκεκριμένα, όπως δέχεται το ανώτατο δικαστήριο (σκ. 17): «………….., ο ιατρός δεν εμποδίζεται να υποδείξει στον ασθενή το συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς, το οποίο θεωρεί καταλληλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο γενόσημο, και σε περιπτώσεις, που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται στην προσβαλλομένη ή υπερβαίνουν το ποσοστό του 15%, με συνέπεια, στην περίπτωση αυτή, την επιβάρυνση του ασθενή – ασφαλισμένου, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη ΕΜΠ4/17.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με τη διαφορά μεταξύ της λιανικής και της ασφαλιστικής τιμής, χωρίς, πάντως, να απαγορεύεται η εκτέλεση της συνταγής.».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει