Αρχική Επαγγελματικά ΙΣΑ: Αήθης επίθεση & αμφισβήτηση ρόλου ΙΣΑ από ηγεσία υπ. Υγείας

ΙΣΑ: Αήθης επίθεση & αμφισβήτηση ρόλου ΙΣΑ από ηγεσία υπ. Υγείας

από admin

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτησή του και καταγγέλλει την αήθη επίθεση και την αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με απόφασή τους, η οποία ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., εκφράζουν την αγανάκτησή τους και καταγγέλλουν την συμπεριφορά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη, ο οποίος αναφερόμενος στην νομιμότητα έκδοσης από τον ΙΣΑ, άδειας Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, προέβη σε αήθη επίθεση που προσβάλλει το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το θεσμικό ρόλο που έχει.

Σε ανάλογο πνεύμα κινείται ανακοίνωση του Πολιτικού Κόμματος Σύριζα, σχετικά με το ίδιο θέμα, στην οποία γίνονται προσβλητικοί υπαινιγμοί για το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το έργο που επιτελεί.

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ, διευκρινίζει ότι η εν λόγω άδεια εκδόθηκε με Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ικανή για την αμφισβήτηση των αποφάσεων του Ανώτατου αυτού Οργάνου.

Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα έκδοσης της εν λόγω άδειας , έγινε δεκτή από την τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ,την οποία αποτελούσε και ο νυν υπουργός Υγείας Α. Ξανθός.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός Υγείας Π. Κουρουμπλής, με έγγραφό του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στις 11-8-2015 για το θέμα διευκρινίζει τα εξής: «στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου το ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις σχετικές ενέργειες».

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ ,καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι ενώ ρίχνει λάσπη και προσβάλλει το έργο του θεσμικού οργάνου ,την ίδια ώρα έχει συνηγορήσει στην συγκεκριμένη απόφαση, και μάλιστα όπως αποδεικνύεται ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει την εν λόγω εξέταση, την ώρα που οι γιατροί παραμένουν απλήρωτοι.

Ειδικότερα με αφορμή σχετική Ανακοίνωση του Πολιτικού Κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», της 5.10.2016, περί μη νομίμου εκδόσεως Βεβαίωσης Λειτουργίας Φορέα ΠΦΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έλαβε την από 6.10.2016 απόφασή του, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λειτουργεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και για την έκδοση Βεβαιώσεων Λειτουργίας όλων των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τηρείται η σχετική νομοθεσία από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του.

Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΣΑ και ειδικότερα στο Τμήμα Χορήγησης Βεβαιώσεων Λειτουργίας Φορέων ΠΦΥ, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΑ και στη συνέχεια εκδίδεται η Βεβαίωση, με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ/γμα 11 Οκτ. 1957.

H με αριθμ. 4775/19.2.2015 Βεβαίωση Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, εκδόθηκε μετά τις από 12.2.2015 και 18.2.2015 εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΣΑ, με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001, σε συνδυασμό δε, με την υπ΄ αρ. 10/2.12.2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια με απόφαση και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ της 6.4.2015, σύμφωνα, μάλιστα, και με το περιεχόμενο (παραδοχές και κρίσεις), συναφούς αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι οι εκδιδόμενες Βεβαιώσεις Λειτουργίας σε ιδιωτικούς Φορείς ΠΦΥ που εκδίδει ο ΙΣΑ, κοινοποιούνται πάντα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, όπως και η προαναφερομένη.

Προστίθεται ότι και ο Υπουργός Υγείας, αποδεχόμενος τη νομιμότητα έκδοσης της ως άνω συγκεκριμένης άδειας, στο με αριθμ. οικ. 5106/11-8-2015 έγγραφό του προς τον ΙΣΑ, διέλαβε και ότι «στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου το ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις σχετικές ενέργειες».

Καθίσταται φανερό ότι πρόκειται περί νομίμου εντολής του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, με την οποία ο ΙΣΑ και νομίμως, συμμορφώθηκε.

Κατ’ ακολουθία, η προαναφερόμενη άδεια δεν είναι «άδεια λειτουργίας εργαστηρίου σε ορθοπαιδικό ιατρείο», όπως αυτό και εξόχως εσφαλμένα, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του πολιτικού κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», της 5.10.2016.

Επαναλαμβάνεται, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει πολιτική ταυτότητα, αλλά ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα τη νομιμότητα και τους σκοπούς συστάσεως και λειτουργίας του, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει