Αρχική Επαγγελματικά Ιατρική Σχολή Αθηνών: Μεταπτυχιακό στην Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία

Ιατρική Σχολή Αθηνών: Μεταπτυχιακό στην Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία

από editor

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για  το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στη «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αναφέρονται (α) στη Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στην Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΜΠΣ δημιουργεί κατευθύνσεις:

Α)Κατεύθυνση «Εργαστηριακή Βασική/Έρευνα» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Κατεύθυνση «Διακοπή Καπνίσματος»

Γ) Κατεύθυνση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»

Δ) Κατεύθυνση «Θεραπευτική Άσκηση».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει