Αρχική Επαγγελματικά ΕΣΠΑ 2016 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ IAΝΟΥAΡΙΟΥ

ΕΣΠΑ 2016 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ IAΝΟΥAΡΙΟΥ

από admin

αP

ΤΡΕΧΟΥΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

**   Σαν  καινοτομία  θεωρείται  η εφαρμοσμένη  χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή ή την παροχή νέων ή βελτιωμένων προιόντων,  διαδικασιών & υπηρεσιών, που βρίσκουν άμεση παραγωγική, χρηστική & εμπορική εφαρμογή.

**   Αναμένεται  και  ο  νέος  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ  μέσα  στην  αναβροχιά.

ΤΑ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΕΣΠΑ  ΠΟΥ  ΘΑ  “ΤΡΕΞΟΥΝ”  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ  2016  (ΠΡΩΤΑ Ο  ΘΕΟΣ …),  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ  Η  ΕΠΙΣΗΜΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΠΙΘΑΝΕΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΛΛΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΜΕ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΕΤΑΙ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ.   

 

ΕΣΠΑ  2016  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  –  ΣΥΝΟΨΗ   4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ωφελούμενοι

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους

·         A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 17,5 εκατ. € (35% του Π/Υ)

·         Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 32,5 εκατ. € (65% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

·         2.200 πτυχιούχοι

·         500 νέες θέσεις εργασίας

Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ωφελούμενοι

Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

·      είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή

·      ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 120 εκατ. € σε δύο κύκλους

·         A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 48 εκατ. € (40% του Π/Υ)

·         Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  72 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

·         2.500 νέες επιχειρήσεις

·         4.500 νέες θέσεις εργασίας

Δράση  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),

Υλικά / Κατασκευές,

Εφοδιαστική Αλυσίδα,

Ενέργεια,

Περιβάλλον,

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,

Υγεία.

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 130 εκατ. € σε δύο κύκλους

·         A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 52 εκατ. € (40% του Π/Υ)

·         Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου :  78 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

·         1.600 – 1.800 επιχειρήσεις

·         1.500 νέες θέσεις εργασίας

Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες (έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οικονομικά Στοιχεία Δράσης

Συνολικός Διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 50 εκατ. € σε δύο κύκλους

·         A κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2015 – αρχές Δεκεμβρίου): 20 εκατ. € (40% του Π/Υ)

·         Β κύκλος υποβολή προτάσεων μέσα στο 2016 – αρχές Ιουλίου : 30 εκατ. € (60% του Π/Υ)

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

·         600-700 επιχειρήσεις

·         500 νέες θέσεις εργασίας

 

**  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΒΛΕΠΕΤΕ   ΚΑΘΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  ΣΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΑ  ΤΟΥ  SITE  a-logica.gr  

  

 **  ΟΑΕΔ

 Τα προγράμματα απασχόλησης που έχουν σχεδιασθεί να υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ στο προσεχές διάστημα είναι τα εξής:

 * Ειδικό Πρόγραμμα «Επιχορήγησης εποχικών  ξενοδοχιακών επιχειρήσεων » με αριθμό ωφελουμένων έως 10.000 άτομα, κατα  την  χειμερινή  περίοδο  2015 – 2016.

 * Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, 12μηνης διάρκειας, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

* Πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρους ασφαλισμένης εργασίας σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) για 1575 ωφελουμένους.

 * Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για Α.Μ.Ε.Α. σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ, και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των εξής προγραμμάτων του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :

 * Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για τις ηλικίες 29-64 ετών. Το πρόγραμμα είχε ανακληθεί ως οικονομικά ασύμφορο και μικρής ωφέλειας για τους ανέργους.  Θα επανέλθει  όμως  ανανεωμένο.  

 * Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 ανέργων νέων 25-29 ετών με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

 * Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία startups από νέους 18-29 ετών.

 * Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία startups. 

* Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 
 
  **   Για  πληροφορίες  στο  site  του  ΟΑΕΔ     oaed.gr 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  a – logica

Η  a-logica  ειδικεύεται  σε μία σειρά  επιδοτούμενων  προγραμμάτων  ώστε να  βελτιώσει  την  απόδοση  της,   και  συγκεκριμένα :

α)  στις  μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμένων  ( ΜΦΗ )                                     

β)  στα  σύγχρονα  θερμοκήπια  &  βιολογική  παραγωγή  

γ)  στις  μονάδες  μεταποίησης  γεωργικών  προιόντων

δ)  στα  εργαστήρια  ζαχαροπλαστικής  &  εστίασης  –  catering 

ε)  στα  χημικά   εργαστήρια   &   εργοστάσια                    

στ)  στα  φαρμακεία  &  ιατρικό εξοπλισμό                             

ζ)  στα σύγχρονα  εκπαιδευτήρια                                                          

η) στα Ξενοδοχεία  όλων  των  κατηγοριών     

Πηγή: a-logica

Για  αναλυτική  ενημέρωση  στο  site    a-logica.gr   κοιτάμε  και  τα  “επίκαιρα”  ίσως  κάτι  μας  ενδιαφέρει. 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει