ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος EPAXAL (ενέσιμο εναιώρημα σε παραγεμισμένη σύριγγα)

EPAXAL_