ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με διοικητικές απλουστεύσεις, νόμος 4250/2014