Αρχική Επαγγελματικά Εξώδικο της Ομοσπονδίας Ενώσεων των Γιατρών σε Χαρδούβελη-Σταϊκούρα

Εξώδικο της Ομοσπονδίας Ενώσεων των Γιατρών σε Χαρδούβελη-Σταϊκούρα

από admin

Εξώδικο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε σήμερα η ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) σχετικά με την αποζημίωση βιβλιοθήκης, την οποία ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με την 2306/2014 ομόφωνη απόφαση της έκρινε ότι δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, εντούτοις το υπουργείο Οικονομικών αποφεύγει να προβεί σε ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ΟΕΝΓΕ.

Στο εξώδικο τονίζεται προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών:

«Σας Δηλώνουμε απερίφραστα, ότι για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας των Ιατρών μελών μας, θα προσφύγουμε, τόσο έναντι του Ελληνικού Δημοσίου όσο και έναντι υμών προσωπικά, όπως και έναντι κάθε άλλου υπευθύνου, ενώπιον κάθε αρμόδιας Εισαγγελικής και Δικαστικής Αρχής».

Σημειωτέον πως η άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ συνεπάγεται ετήσια επιβάρυνση περί τα 1000 ευρώ για κάθε γιατρό ΕΣΥ, ενώ η αναδρομική ισχύς από το 2002, όπως αποφάσισε το ΣτΕ, θα οδηγήσει σε επιστροφή φόρων δεκατεσσάρων ετών.

Ταυτόχρονα στο εξώδικο επισημαίνεται πως έχει ζητηθεί από την ΟΕΝΓΕ δύο φορές συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση. Ήδη έχει ξεκινήσει υποβολή προσφυγών από τις Ενώσεις Γιατρών όλης της χώρας προκειμένου το ζήτημα να οδηγηθεί προς εκδίκαση στο ΣτΕ, αξιοποιώντας το δεδικασμένο του ειδικού μισθολογίου των δικαστών.

Ακολουθεί το εξώδικο προς τους κ. Γκίκα Χαρδούβελη και Χρήστο Σταϊκούρα:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Λαμίας, αριθ. 2, νομίμως εκπροσωπουμένης.

ΠΡΟΣ

Τον κ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Γκίκα, Υπουργό Οικονομικών και
Τον κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ Χρήστο, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα και επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας, αριθ. 10.

Κοινοποιούμενη προς:

Τον κ. Βορίδη Μαυρουδή, Υπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα).
Τον κ. Γρηγοράκο Λεωνίδα, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας (οδός Αριστοτέλους, αριθ.17, Αθήνα).
Τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

——————–  ¨  ——————-

Όπως γνωρίζετε, την 23 Ιουλίου 2014, αποστείλαμε στον δεύτερο εξ υμών μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο είχε επισυναφθεί η υπ’ αριθ. 2306/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε, ότι δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-δήματος, η πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης), την οποία λαμβάνουν οι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης. Επίσης κρίθηκε, ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ.13 του Ν.3052/ 2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντι-συνταγματική.

Στο εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβλήθηκε το αίτημα να υπάρξει μία συνάντηση για να συζητηθεί τόσο η δυνατότητα νομοθε-τικής ρύθμισης, σε συμμόρφωση με την ως άνω Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και το ζήτημα του ειδικού ιατρικού μισθολογίου. Επί του εν λόγω μηνύματος δεν υπήρξε απάντηση, με συνέπεια να επανα-προωθήσουμε την 21 Αυγούστου 2014 το αυτό ως άνω μήνυμα στον δεύτερο εξ υμών, στο οποίο και πάλι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Η απουσία της οποιασδήποτε απάντησης στα ως άνω δύο (2) διαδοχικά μηνύματα υποδηλώνει, κατά την άποψή μας, αφενός, αδιαφορία συμμόρ-φωσης της Διοίκησης προς την ως άνω Απόφαση, η οποία, υπενθυμίζουμε, επιβεβαίωσε την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αυτών ζητημάτων, σχετικά με την υπ’ αριθ. 29/2014 ομόφωνη Απόφασή του για την αυτή πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης), που χορη-γείται στα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανώτα-των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αφετέρου, απαξίωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.), των πενήντα μία (51) Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών, μελών της Ομοσπονδίας και των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι εξακο-λουθούν να φορολογούνται παρανόμως για την ως άνω πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης), την οποία λαμβάνουν και μολονότι η ίδια η Πολιτεία, ενόψει της πάγιας πλέον νομολογίας των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Διοικητικών Δικαστηρίων, είχε αναγνωρίσει στη παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ Α’ 43/11-03-2009), ότι το επίδομα βιβλιοθήκης των Νοσοκομειακών Ιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

Ενόψει αυτών των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ως ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 12 παρ.13 του Ν.3052/2002, επιτάσσει, ως εκ του δεσμευτικού της, πλέον, χαρακτήρα, την διενέργεια οφειλόμενης νομικής θετικής πράξης, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε τα εξής:

α)   Στο άρθρο 95 παρ.5 του Συντάγματος προβλέπονται τα εξής:

«Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».

Σημειώνουμε δε, ότι η ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 50 παρ.4 του Ν.3713/1928 διατηρήθηκε στη ταυτάριθμη διάταξη του Ν.Δ. 170/1973 “Περί του Συμβουλίου της Επικρατείας” (ΦΕΚ Α’ 229) και ακολούθως αποτυπώθηκε στην ως άνω συνταγματική διάταξη.

β)  Στη διάταξη του άρθρου 1 εδάφ. α’ και β’ του Ν.3068/2002 “Συμμόρ-φωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις …” (ΦΕΚ Α’ 274), που εκδόθηκε κατ’ επιταγή της ως άνω συνταγματικής διάταξης, ορίζονται τα εξής:

«Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορ-φώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρω-ση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει …..».

γ)  Εξάλλου, στη παράγραφο 4 του άρθρου 50 του Π.Δ. 18/1989 “Κωδικο-ποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας” (ΦΕΚ Α’ 8), ορίζεται ότι,

«Οι διοικητικές αρχές, σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα με κάθε περίπτωση, με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς όσα κρίθηκαν από αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από δίωξη κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση».

δ)  Περαιτέρω, στη παράγραφο 1 του άρθρου 232Α του ΠΚ, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του, ή σε διάταξη εισαγγελέα …… τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη»,

ενώ,

στο άρθρο 259 του Π.Κ. ορίζεται, ότι

«Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπη-ρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη»,

ως αυτουργός δε του εν λόγω αδικήματος είναι υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 13, περ. α’ του Π.Κ., κατά το οποίο

«α) υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινο-τικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου».

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων και σχετικά με την παρούσα υπόθεση, συνάγονται τα ακόλουθα:

 Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται προδήλως και το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέ-ρηση προς τις Δικαστικές Αποφάσεις και να ενεργούν ό,τι επιβάλλεται για την εκτέλεσή τους. Η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις Δικαστικές Αποφάσεις εκτείνεται στο σύνολο των εκδιδο-μένων Αποφάσεων των Διοικητικών, Πολιτικών, Ποινικών και Ειδικών Δικαστηρίων, που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε Απόφαση τάσσει, παρέχοντας δικαστική προστασία (πρβλ. ΝΣΚ 363/2011 και 420/2006).
Η ως άνω υπ’ αριθ. 2306/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας εμπίπτει στη στενή έννοια της Από-φασης του άρθρου 1 του Ν.3068/2002, η δε Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενό της (πρβλ. ΝΣΚ Ολ. 147/2010, ΝΣΚ 184/2006, 311/2005, 555/2001). Επίσης, η εν λόγω Δικαστική Απόφαση είναι δεσμευτική, υπό την έννοια ότι πράξεις που είναι αντίθετες με το περιεχόμενό της στερούνται νομιμότητας (πρβλ. ΝΣΚ 363/2011, 156/2011, 420/2006, 311/2005).
Στη προκείμενη υπόθεση, με την υπ’ αριθ. 2306/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε, ότι μη νόμιμα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα το ποσό που ο Ιατρός Ε.Σ.Υ. λαμβάνει ως πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης (επίδομα βιβλιοθήκης).

Ειδικότερα, κρίθηκε, ότι «η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε σεμινάρια χορηγείται στους γιατρούς του ΕΣΥ για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται για την δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για την συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια, οι οποίες, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι απαραίτητες για την μελέτη και την διαρκή επιστημονική ενημέρωση αυτών, ούτως ώστε με την αρτιότερη επιστημονικά άσκηση των καθηκόντων τους, να επιτυγχάνεται η προαγω-γή της επιστήμης, της έρευνας και της ασφαλούς περίθαλψης στον χώρο της υγείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

Κρίθηκε, επίσης, ότι η επίμαχη αποζημίωση,

«προορίζεται για την κάλυψη πραγματικών δαπανών, στις οποίες υπο-βάλλονται οι ιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών, το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο και, συνεπώς, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ.1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και επίσης ότι η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν.3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης, μίας δηλαδή παροχής που δεν έχει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισο-δήματος, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική».

Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η εν λόγω Απόφαση της Ολομε-λείας του Συμβουλίου της Επικρατείας ισχύει έναντι όλων, συμπερι-λαμβανομένου, κατά κύριο λόγο, και του Υπουργείου Οικονομικών, η δε μη συμμόρφωση σε αυτή, αντιστρατεύεται την δεσμευτικότητά της και συνιστά απείθεια κατ’ άρθρο 169 του Π.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και όλως δικαιολογημένα για την μέχρι σήμερα ολιγωρία, άλλως, τη μη συμμόρφωση προς την ως άνω υπ’ αριθ. 2306/2014 Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μολονότι σας έχει αποσταλεί με δύο διαδοχικά μηνύματά μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με συνέπεια οι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. να εξακολουθούν να φορολογούνται, παρανόμως, για την ως άνω πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης) και να υποχρεώνονται, για την δικαίωσή τους, να προσφεύγουν διοικητικά (ενδικοφανής προσφυγή) και δικαστικά (δικαστική προσφυγή) για τα αυτονόητα και ήδη κριθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υποβαλλόμενοι, χωρίς λόγο, σε σοβαρές δικαστικές δαπάνες.

Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ήτοι την συμμόρφωση προς την ως άνω Δικαστική Απόφαση αλλά και την επί της ουσίας άρνηση συνάντησης μαζί μας για να συζητηθεί, μεταξύ των άλλων, η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης, προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της μη φορολόγησης της ως άνω πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης), την οποία λαμβάνουν όλοι οι Ιατροί ΕΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικευο-μένων Ιατρών.

Σας Καλούμε, όπως, ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, προβείτε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου από τη λήψη της παρούσας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παύσει η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης όχι μόνο από της δημοσιεύσεως της ως άνω Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και εφεξής αλλά και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, διενεργουμένης νέας εκκαθάρισης του οφειλόμενου από τους Ιατρούς Ε.Σ.Υ. φόρου εισοδήματος, ώστε να επιστρα-φούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δεδομένου ότι με την ως άνω Απόφαση κρίθηκε ως ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική νομοθετική διάταξη (άρθρο 12 παρ.13) Νόμου του έτους 2002 (Ν.3052/2002), άλλως,

Σας Δηλώνουμε απερίφραστα, ότι για την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας των Ιατρών μελών μας, θα προσφύγουμε, τόσο έναντι του Ελληνικού Δημοσίου όσο και έναντι υμών προσωπικά, όπως και έναντι κάθε άλλου υπευθύνου, ενώπιον κάθε αρμόδιας Εισαγγελικής και Δικαστικής Αρχής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς τον κ. Σταϊκούρα Χρήστο, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονο-μικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας, αριθ.10), προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στη συνταχθησόμενη Έκθεση Επίδοσης.

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει