Αρχική Επαγγελματικά Εξώδικο ΙΣΑ κατά ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Εξώδικο ΙΣΑ κατά ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

από admin

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σεβαστουπόλεως αρ. 113) και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Προέδρου του

ΚΑΤΑ

Του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών αρ. 27) και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αθήνα, 15-1-2015

Με την παρούσα σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 15-1-2015 ενημερώθηκε ότι εξαιτίας προβλημάτων στην οργάνωση και διαχείριση των μητρώων του Ταμείου, έχουν απολεσθεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις ακόμη και πτυχία ή άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλα έγγραφα βάσει των οποίων οι ιατροί μέλη μας ελάμβαναν ασφαλιστική ενημερότητα και είχαν την ιδιότητα του ασφαλισμένου και υγειονομική περίθαλψη κατά τα προηγούμενα έτη. Παρά την προφανή υπαιτιότητα των υπηρεσιών σας, καλούνται, και έτσι ταλαιπωρούνται, οι ιατροί μέλη μας να τα ανακτήσουν και να τα προσκομίσουν εκ νέου, προκειμένου να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ γιατί πληροφορούμεθα ότι κατά το τρέχον διάστημα υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία στη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων ιατρών μελών μας, οι οποίοι κινδυνεύουν, οι ίδιοι όπως και τα μέλη των οικογενειών τους, μένοντας χωρίς υγειονομική περίθαλψη.

Ενόψει όλων των παραπάνω, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ να λάβετε όλα τα μέτρα για την εξυπηρέτηση των μελών μας επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας για τυχόν ζημία ή βλάβη ιατρού μέλους μας ή μέλους της οικογενείας του εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία του ταμείου σας ειδικότερα εφόσον εξαιτίας όλων των παραπάνω ζητημάτων ήθελε θεωρηθούν ανασφάλιστοι και αποστερηθούν των αναγκαίων θεραπευτικών μέσων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Αχαρνών αρ. 27), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει