Δηλώσεις επιφύλαξης δικαιώματος προς τον ΕΦΚΑ

Με σκοπό την διευκόλυνση των ιατρών μελών μας, επισυνάπτουμε σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης, το οποίο όσοι από σας επιθυμείτε, θα πρέπει να το συμπληρώσετε να το υπογράψετε και να θέσετε τη σφραγίδα σας, στη συνέχεια δε να το αποστείλετε με φαξ (2130117384) ή σκαναρισμένο με email στον ΙΣΑ ().

Υπάλληλος του ΙΣΑ θα το πρωτοκολλήσει, κάθε ένα χωριστά, στο πρωτόκολλο του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ). Όσοι από εσάς επιλέξετε να διατυπώσετε επιφύλαξη δια του ΙΣΑ θα πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα μας τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου σας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ