Αρχική Επαγγελματικά Δελτίο τύπου ΕΟΠΥΥ για προληπτικές εξετάσεις

Δελτίο τύπου ΕΟΠΥΥ για προληπτικές εξετάσεις

από admin

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 08/09/2014
ΕΟΠΥΥ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα όσα αναφέρονται για τις προληπτικές εξετάσεις, δίνει ο ΕΟΠΥΥ, σημειώνοντας ότι οι γιατροί θα πρέπει πλέον να αιτιολογήσουν τη σχέση της διάγνωσής τους και την αναγκαιότητας της εξέτασης που συνταγογραφούν.

Ειδικότερα, στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ9/70521 Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΦΕΚ Β’/ 2243/ 18-08-14) καθορίστηκε για κάθε ιατρική ειδικότητα και για κάθε
κατηγορία ιατρικών πράξεων συγκεκριμένο αριθμητικό όριο ανά παραπεμπτικό και ανά ΑΜΚΑ συνταγογραφούμενων εξετάσεων οι οποίες μπορούν να διενεργηθούν από ιδιώτες παρόχους και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Μία ειδικότητα πχ. καρδιολόγος μπορεί να συνταγογραφήσει από την κατηγορία ιατρικής πράξης «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ» (οι κατηγορίες ιατρικών πράξεων παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ http://www.eopyy.gov.gr μέχρι δύο εξετάσεις ανά παραπεμπτικό για έναν ΑΜΚΑ (έναν ασθενή) και οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ιδιώτη πάροχο και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Αν συνταγογραφηθούν περαιτέρω εξετάσεις στον ίδιο ΑΜΚΑ την ίδια ημερομηνία έκδοσης, αλλά και μέχρι τέσσερις ημέρες μετά, τότε οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται δωρεάν μόνο στις δημόσιες δομές.

Επιπρόσθετα καθορίζονται και ιατρικές πράξεις μη συμβατές με την ειδικότητα του ιατρού και σε αυτές τις περιπτώσεις το αριθμητικό όριο είναι μηδενικό. Παρόλα αυτά διευκρινίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορούν να συνταγογραφηθούν εξετάσεις από τον γιατρό και να διενεργηθούν δωρεάν από τις δημόσιες δομές.

Πλέον αυτών, στο πλαίσιο της σύννομης και αναγκαίας παραπομπής ασθενών για διαγνωστικές πράξεις και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παραρτήματος Β της υπουργικής απόφασης. Οι συγκεκριμένες οδηγίες υπαγορεύονται από την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, διαμορφώνουν το πλαίσιο που πρέπει να καθοδηγείται επιστημονικά ο ιατρός και δεν είναι υποχρεωτικές.

Όσοι γιατροί ακολουθούν τις οδηγίες αυτές δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο. Οι γιατροί που επιθυμούν να υπερβαίνουν τα όρια των οδηγιών είναι ελεύθεροι να συνταγογραφήσουν με την προϋπόθεση ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να αιτιολογήσουν τη σχέση της διάγνωσής τους και της αναγκαιότητας της εξέτασης. Ο ΕΟΠΥΥ ακολουθεί όλους τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τον ΕΚΠΥ που αφορούν την πρόληψη όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Άλλωστε είναι υψηλής προτεραιότητας για τον Οργανισμό η πρόληψη ασθενειών για τους ασφαλισμένους του.

Επισημαίνουμε, ότι ειδικά οι οδηγίες για τις εξετάσεις PSA με δακτυλική εξέταση και μαστογραφία για την πρόληψη καρκίνου του μαστού είναι σύμφωνες με τον ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, άρθρο 6 «Πρόληψη και προαγωγή της υγείας» και σε συμφωνία με κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από την Αμερικάνικη Ογκολογική Εταιρία και λοιπές διεθνείς επιστημονικές εταιρίες. Ειδικά για τις γυναίκες άνω των 35 ετών εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου συνεχίζει να ισχύει ο προληπτικός έλεγχος μαστογραφίας του ΕΚΠΥ με την προϋπόθεση ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ ο παραπέμπον ιατρός να μπορεί να αιτιολογήσει ότι η ασφαλισμένη ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Σε ότι αφορά τη «Δοκιμασία τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ)» όπου ο ΕΚΠΥ αναφέρει ότι «για την πρώιμη διάγνωση του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής» και δεν ορίζει το ανώτερο ή κατώτερο όριο της σεξουαλικά ενεργού ζωής αυτό δεν εμποδίζει το γιατρό να γράψει σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ελέγχου θα τεκμηριώσει τη διάγνωση με την αιτούμενη εξέταση.

Σχετικά με την εξέταση «απεικονιστικός έλεγχος αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης επί χρόνιας αυχεναλγίας» ακολουθούνται τόσο οι οδηγίες της αμερικάνικης ακτινολογικής εταιρίας όσο και της Ελληνικής ακτινολογικής εταιρείας».

Ο ΕΟΠΥΥ με επείγουσα επιστολή του στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ζήτησε προτάσεις και παρατηρήσεις για την βελτίωση του πλαισίου των κατευθυντήριων οδηγιών.

Κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ είναι ο εξορθολογισμός του τεράστιου όγκου διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς όμως να περιορισθούν κατ΄ ελάχιστο οι ανάγκες των ασφαλισμένων και κυρίως αυτές που έχουν ιδιαίτερη προληπτική αξία.

Το Δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ σε pdf

Μπορεί επίσης να σας αρέσει