Αρχική Επαγγελματικά Ανεβαίνει η ιδιωτική ασφάλιση στην υγεία στα χρόνια της κρίσης, όμως για νοσηλεία επιλέγουμε το ΕΣΥ

Ανεβαίνει η ιδιωτική ασφάλιση στην υγεία στα χρόνια της κρίσης, όμως για νοσηλεία επιλέγουμε το ΕΣΥ

από editor

Σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των ασθενών παρατηρούνται κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων επτά ετών με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης να κερδίζει έδαφος στην κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

 

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης των εξόδων για νοσοκομειακές υπηρεσίες τόσο στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες όσο και στις δευτεροβάθμιες, το ποσοστό αυτών που χρησιμοποίησαν την ιδιωτική ασφάλιση αυξήθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα στην ερώτηση «τρόποι κάλυψης εξόδων για νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας τον τελευταίο χρόνο» ποσοστό 5,5% απάντησε «με την ιδιωτική μου ασφάλιση» ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%. Επίσης στην ερώτηση «τρόποι κάλυψης εξόδων για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας τον τελευταίο μήνα» ποσοστό 1,8% απάντησε «με την ιδιωτική μου ασφάλιση» έναντι 1,4% το 2006.

Σύμφωνα με το διδάκτορα Οικονομικών της Υγείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Ζάβρα -που παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την «Επιλογή προμηθευτή ιατρικής περίθαλψης στην εποχή του μνημονίου»- η επιλογή προμηθευτή ιατρικής περίθαλψης προσδιορίζεται κυρίως από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και την ύπαρξη ασφάλισης, δημόσιας ή ιδιωτικής. Τα άτομα υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου τείνουν να επιλέγουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα, κάτι το οποίο ισχύει και για τα άτομα τα οποία διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων κάνει συνδυαστική χρήση των υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε σχέση με τις ανισότητες στα ποσοστά χρήσης υπηρεσιών υγείας τόσο στην ΠΦΥ όσο και στη ιατρική περίθαλψη (δημόσια και ιδιωτική) ο κ. Ζάβρας επεσήμανε ότι τόσο στην ΠΦΥ όσο και στη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα χαμηλά εισοδήματα συνδέονται με μικρότερη χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και νοσοκομείων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των χρηστών πρωτοβάθμιας περίθαλψης χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα, ενώ η πλειονότητα των χρηστών νοσοκομειακής περίθαλψης χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες υγείας του δημόσιου τομέα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει