Αναγνώριση του Παν/κου Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν.Λ. ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ, ως κατάλληλου για ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής

ΠΓΝ-Λάρισας870