Αναγνώριση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Έβρου, για εξειδίκευση ιατρών ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής στους Αγγειακούς Υπερήχους

Αναγνώριση της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝ Έβρου