Αρχική Επαγγελματικά Αλλάζει ο τρόπος συνταγογράφησης στους απόρους

Αλλάζει ο τρόπος συνταγογράφησης στους απόρους

από editor

“Οδηγίες χρήσης” για όσους κατέχουν βιβλιάριο απορίας και έχουν ΑΜΚΑ εξέδωσε το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μεταξύ των κανόνων που αναφέρονται στη νέα εγκύκλιο αναφέρεται πως οι κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-syntagografisi), ενώ τα φάρμακά τους θα μπορούνα να τα προμηθεύονται μόνπ από τα δημόσια νοσοκομεία.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής: Κάθε ασθενής με βιβλιάριο απορίας θα πρέπει να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του -καθώς για λίγο ακόμα διάστημα θα μπορεί να εξυπηρετείται προφορικά- και να απευθύνεται σε γιατρό που μπορεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στη συνέχεια, θα μεταβαίνει με τη συνταγή στο δημόσιο νοσοκομείο, από το φαρμακείο του οποίου και θα παραλαμβάνει τη θεραπεία που του έχει περάσει στο σύστημα ο γιατρός.

Η νέα εγκύκλιος με θέμα “Εφαρμογή e- syntagografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας”, πρέπει να σημειωθεί έρχεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 139491/06 (ΦΕΚ1747/τ.Β΄/30-11-2006) και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τόσο τον τρόπο συνταγογράφησης, όσο και κανόνων εκτέλεσης των συνταγών αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του ΥΥΚΑ, η διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής είναι:  

Τρόπος Συνταγογράφησης

– Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και το «Βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας» το οποίο θα χρησιμοποιείται για λόγους ταυτοπροσωπίας.
-Ο ιατρός θα έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του ασθενή στην ειδική εφαρμογή-φόρμα του ΣΗΣ , επιλέγοντας κατά την επεξεργασία του ασφαλιστικού φορέα «Ταμείο Πρόνοιας».
-Το υπόλοιπο της διαδικασίας θα ακολουθεί τους κανόνες του συστήματος που ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους.
Κανόνες Εκτέλεσης Συνταγών
-Η εκτέλεση των εν λόγω συνταγών θα γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των Δημόσιων Νοσοκομείων. Ειδικότερα θα γίνεται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων στα οποία υπηρετούν οι ιατροί που έχουν προβεί στην συνταγογράφηση καθώς και από τα νοσοκομεία αναφοράς, σύμφωνα με την Γ3α/οικ.3579/14-1-2015 (ΦΕΚ93 τ.Β΄/20-1-2015) των κέντρων υγείας/μονάδων υγείας των ΠΕΔΥ, εφόσον η συνταγογράφηση έχει γίνει από τους ιατρούς των μονάδων αυτών.
-Η εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής θα ακολουθείται από τους κανόνες που ισχύουν για το σύνολο των ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο ΣΗΣ.
Ελλείψεις φαρμάκου
Όπως διευκρινίζεται επίσης, σε περίπτωση που το φαρμακείο του Νοσοκομείου δεν διαθέτει απόθεμα για την πλήρη εκτέλεση της συνταγής, προβλέπεται να:
α) εκτελείται η συνταγή μερικά και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο μέρος θα ακυρώνεται
β) μαρκάρεται ηλεκτρονικά η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» και ο ασθενής αποκτά δικαίωμα εκτέλεσης σε άλλο φαρμακείο Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι κατέχουν ήδη βιβλιάριο Οικονομικής Αδυναμίας και δεν έχουν ΑΜΚΑ, πρέπει να σημειωθεί, τα Νοσοκομεία θα πρέπει για τελευταία φορά να εκτελούν τις συνταγές και ταυτόχρονα να ενημερώνουν τους δικαιούχους προφορικά και ενυπόγραφα επί του βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας για την υποχρέωσή τους να εκδώσουν ΑΜΚΑ.
Πηγή: stogiatro.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει