Φορολογικά

Φορολογικές Υποχρεώσεις Σεπτεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/9 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis εντός 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. 26/9 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιουνίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 26/6 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 30/6 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα,…

Προαιρετική ασφάλιση δημοσίων υπαλλήλων, επαγγελματιών

Προϋποθέσεις υπαγωγής – Καταβολή εισφορών – Παράλληλη ασφάλιση – Διακοπή, λήξη, απώλεια δικαιώματος – Προαιρετική συνέχιση επικουρικής ασφάλισης. Δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης από 1/1/2017 έχουν από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν. Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄…

Φορολογικά Μαΐου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2017 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 26/5 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 31/5 Διόρθωση στοιχείων Ε9 Οι μεταβολές στο Ε9 προηγούμενου μήνα, μπορούν να…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/4 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής 12/4 Καταβολή Δώρου Πάσχα Αν η επιχείρησή σας, κατά το τρέχον έτος απασχόλησε ή απασχολεί  έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, έως και την Μ. Τετάρτη πρέπει να καταβληθεί η μισθοδοσία του Δώρου Πάσχα. 26/4…

Φορολογικές Υποχρεώσεις Μαρτίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1/3 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής 27/3 Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και…

Ασφαλιστικές Εισφορές: Απαντήσεις σε ερωτήματα

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μέτοχος σε ΑΕ που δε συμμετέχει στο ΔΣ πληρώνει κανονικά ασφαλιστικές εισφορές; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάγεται σε εισφορές ΕΦΚΑ για τα μερίσματα που λαμβάνει. Τα μερίσματα βάσει της Εγκυκλίου 1 του ΕΦΚΑ υπάγονται στο αρ.39 του Ν 4387/16 και υπολογίζονται εισφορές επί της διανομής τους με ποσοστό 26,95%. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τους αλιείς που απασχολούν προσωπικό ,…

Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, κλπ. (ΕΦΚΑ). Και τώρα τι;

Έως τώρα το κόστος ασφαλιστικών εισφορών, σε ΟΑΕΕ κλπ. ασφαλιστικά ταμεία, για την ασφάλιση εταίρων ή φυσικών προσώπων που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, ήταν κάτι το δεδομένο και σταθερό. Ο υπολογισμός των εισφορών γινόταν σύμφωνα με τις ασφαλιστικές κλάσεις οι οποίες προ- έκυπταν από τα έτη ασφάλισής, στον εν λόγω ασφαλιστικό φορέα. Από 1/1/2017, τα πάντα…

Διατύπωση επιφύλαξης για τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση-πρόταση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, την οποία υιοθετούμε πλήρως, επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή της ασφαλιστικής οφειλής, προτείνουμε στα μέλη μας τη σύνταξη και κοινοποίηση επί αποδείξει στον ΕΦΚΑ της παρακάτω δήλωσης επιφύλαξης: «Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.…