Υπ. Υγείας: Κατάργηση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα

Κατάργηση-πιστοποιητικού-αμοιβαιότητας