Υπ. Υγείας: Διευκρινήσεις για παρατάσεις συμβάσεων επικουρικών ιατρών

Διευκρινίσεις-για-επικουρικούς-ιατρούς-_παρατάσεις-συμβάσεων_Β36ΦΘ-Π4Ν