Υπ. Υγείας: Γνωστοποίηση απόφασης ΣΤΕ περί χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών και σε ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας

Γνωστοποίηση-απόφασης-ΣΤΕ