Πλήρης άρση της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών ενδοκοινοτικής διακίνησης