Επιστολή Ιατρικού Σύλλογου Πατρών για τήρηση δεοντολογίας

Επιστολή_στα_μέλη_Τήρηση_δεοντολογίας_2017