Επείγουσα επιστολή προέδρου προεδρου ΠΙΣ Μ. Βλασταράκου προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Δ. Κοντό