«Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού εισφορών Αυτοαπασχολούμενων»

ΕΦΚΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΛΕΥΘ-ΕΠΑΓΓΕΛΜ-87160_20_1_2017